Wolski, P. (2015) „Zagadywanie katastrofy. O literaturoznawstwie Holokaustu”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (25), s. 21-36. doi: 10.14746/pspsl.2015.25.1.