Tokarska-Bakir, J. (2015) „Książka wyjścia”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (25), s. 67–92. doi: 10.14746/pspsl.2015.25.3.