Kasper, J. (2015) „Od wydarzenia katastrofy do kata/stroficznego czytania. Poezja Charles’a Baudelaire’a w relacji Jorge’a Semprúna L’écriture ou la vie”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (25), s. 309-329. doi: 10.14746/pspsl.2015.25.13.