Adamczak, K. (2015) „Postkatastroficzne «wypadki języka»”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (25), s. 333–341. doi: 10.14746/pspsl.2015.25.14.