zespół redakcyjny, zespół redakcyjny (2015) „Od redakcji”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (25), s. 7–8. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1921 (Udostępniono: 3 luty 2023).