Śniedziewski, P. i Jaworski, M. (2009) „Od redakcji”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (16), s. 7–8. doi: 10.14746/pspsl:2009.16.1.