Czapliński, P. (2013) „Źle przemieszani”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (22), s. 97–118. doi: 10.14746/pspsl.2013.22.7.