Czyżak, A. (2013) „Biografie polsko-żydowskie i żydowsko-polskie: rekonesans ponawiany”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (22), s. 157–172. doi: 10.14746/pspsl.2013.22.11.