Dąbrowicz, E. . (2019) „Biografia pochwalna z 9 maja 1801 roku. Lektura kontekstowa”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (35), s. 140–161. doi: 10.14746/pspsl.2019.35.7.