Magnone, L. . (2019) „«Księgi Justynine». O biografii Justine Frank”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (35), s. 237–251. doi: 10.14746/pspsl.2019.35.11.