Więckiewicz, A. . (2019) „(Auto)analityczny opis przypadku. Wspomnienia Izydora Sadgera o Zygmuncie Freudzie”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (35), s. 253–276. doi: 10.14746/pspsl.2019.35.12.