Rzońca, W. (2009) „Emocjonalizm czy symbolizm Norwida? Dyskusja z ujęciem liryki autora Vade-mecum przez Danutę Zamącińską”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (16), s. 165-178. doi: 10.14746/pspsl:2009.16.12.