Ratajczakowa, D. ., Kalemba-Kasprzak, E. ., Ewa Guderian-Czaplińska, E. G.-C. i Przybylski, R. K. . (2019) „Osiński poznański”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (35), s. 457–485. doi: 10.14746/pspsl.2019.35.22.