Kopeć, Z. (2013) „Popioły Marci Shore”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (22), s. 213-221. doi: 10.14746/pspsl.2013.22.14.