Bill, S. S. (2012) „Miłosz w dialogu z literackim centrum świata”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (20), s. 137–148. doi: 10.14746/pspsl.2012.20.8.