Stankowska, A. (2012) „Język „młodzieńczego Weltschmerzu”. O skutkach i korektach «gnostyckiego doświadczenia egzystencji»”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (20), s. 167–185. doi: 10.14746/pspsl.2012.20.10.