Nawrot, J. (2010) „Przyjaźń domaga się rezygnacji. Kilka aspektów relacji między przyjaciółmi poruszonych w Biblii”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (17), s. 11-31. doi: 10.14746/pspsl:2010.17.2.