Kuczyńska-Koschany, K. (2010) „Gest pośmiertnego pisania i inne «gesta» poetyckie (Verlaine, Rimbaud)”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (17), s. 43–65. doi: 10.14746/pspsl:2010.17.4.