Nowicka, E. (2010) „Zrozumieć złoty wiek”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (17), s. 181–190. doi: 10.14746/pspsl:2010.17.11.