Kowalczuk, U. (2012) „Wartościowanie poezji w Zarysie literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu Piotra Chmielowskiego. Kilka punktów widzenia”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), s. 61–74. doi: 10.14746/pspsl.2012.19.4.