Ratajczak, W. (2012) „Piotra Chmielowskiego argumenty przeciw poetom i poezji (w Zarysie literatury z ostatnich lat szesnastu)”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), s. 75–84. doi: 10.14746/pspsl.2012.19.5.