Karpow, M. (2012) „Poeta źle wychowany. Opinia Piotra Chmielowskiego o Mironie i jej konsekwencje”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), s. 97–108. doi: 10.14746/pspsl.2012.19.7.