Zajkowska, J. (2012) „Piotr Chmielowski o Wiktorze Gomulickim – na podstawie kolejnych wydań Zarysu literatury polskiej i innych wypowiedzi krytyka”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), s. 109–123. doi: 10.14746/pspsl.2012.19.8.