Biedrzycki, K. . (2019) „«odtwarzając z ognia / ciebie, mój tekst». Dwa wiersze Stanisława Barańczaka – o stwarzaniu i czytaniu drogich drugich”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (36), s. 15–29. doi: 10.14746/pspsl.2019.36.2.