Czaja, K. (2019) „«Świat przebrany, nieprzebrany». Metafora tekstylna w poezji Stanisława Barańczaka”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (36), s. 125–148. doi: 10.14746/pspsl.2019.36.9.