Lisak-Gębala, D. (2019) „«Uparte trwanie baroku» w recepcji wierszy Stanisława Barańczaka”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (36), s. 59–76. doi: 10.14746/pspsl.2019.36.5.