Skrzypecki, M. . (2019) „Spark and Sparkle – «Iskra i gra». O tłumaczeniu poezji absurdalnej na przykładzie wiersza Ogdena Nasha”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (36), s. 213–226. doi: 10.14746/pspsl.2019.36.13.