Michałowski, P. (2012) „Tomografia wiersza”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), s. 199-210. doi: 10.14746/pspsl.2012.19.14.