Próchniak, P. (2012) „Czasami jestem (czytając wiersz McDonald’s)”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), s. 211–220. doi: 10.14746/pspsl.2012.19.15.