Jaworski, M. (2012) „Kłopotliwe spotkanie (Ziemia Adama Wiedemanna)”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), s. 233–240. doi: 10.14746/pspsl.2012.19.17.