Czabanowska-Wróbel, A. (2012) „Ogień życia. Wiersz Adama Zagajewskiego O mojej matce”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), s. 241–253. doi: 10.14746/pspsl.2012.19.18.