Leclerc, Y. (2012) „«Autor to właśnie ja»: Gve Flaubert, czyli pisarz-rękopis”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), s. 257–269. doi: 10.14746/pspsl.2012.19.19.