Wydra, W. (2012) „Pieśni nabożne… z krakowskiej oficyny Antoniego Wosińskiego (1627)”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), s. 329–345. doi: 10.14746/pspsl.2012.19.24.