Teklik, J. (2010) „Balansując na krawędzi słowa: specyfika kobiecych świadectw obozowych (Delbo, Millu, Szmaglewska, Żywulska)”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (17), s. 249–262. doi: 10.14746/pspsl:2010.17.15.