Urban-Godziek, G. (2011) „Elegia na progu. Antyczne dziedzictwo motywu paraklausithyron w twórczości elegijnej renesansu (usque ad Ioannem Cochanovium)”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (18), s. 45–82. doi: 10.14746/pspsl:2011.18.4.