Czyżak, A. (2011) „Matki odchodzą — wariacje 2009”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (18), s. 163–174. doi: 10.14746/pspsl:2011.18.9.