Koschany, R. (2011) „Elegia jako gatunek filmowy. Adaptacja — inspiracja — sugestia”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (18), s. 175–188. doi: 10.14746/pspsl:2011.18.10.