Artwińska, A. (2011) „Romantyczne tropy późnej nowoczesności”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (18), s. 225–236. doi: 10.14746/pspsl:2011.18.13.