Lijewska, E. (2011) „Norwid i Kierkegaard – czy spotkanie było możliwe?”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (18), s. 271–282. doi: 10.14746/pspsl:2011.18.16.