Raubo, A. (2011) „Z dziejów synkretyzmu filozoficznego w epoce renesansu – Jana Grotowskiego”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (18), s. 285–316. doi: 10.14746/pspsl:2011.18.17.