Sośnicki, D. (2011) „Strata, tęsknota, ciekawość”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (18), s. 213–221. doi: 10.14746/pspsl:2011.18.12.