Magnone, L. (2013) „Spotkanie w pół drogi. O Marii Konopnickiej i Zofii Nałkowskiej (z Katherine Mansfield w tle)”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (21), s. 69–98. doi: 10.14746/pspsl:2013.21.5.