Krupiński, P. (2013) „Świat metafor owadzich w Dziennikach czasu wojny Zofii Nałkowskiej”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (21), s. 123–146. doi: 10.14746/pspsl:2013.21.7.