Ziewiec, K. (2013) „Susan Sontag — zapomniana matka?”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (21), s. 199–213. doi: 10.14746/pspsl:2013.21.12.