Kuczyńska-Koschany, K. . i Tokarska-Bakir, J. . (2020) „Wstęp”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (37), s. 7–8. doi: 10.14746/pspsl.2020.37.1.