Tokarska-Bakir, J. . (2020) „Hannah Arendt i badanie antysemityzmu. Antysemityzm jako totemizm”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (37), s. 11–40. doi: 10.14746/pspsl.2020.37.2.