Ratajczak, W. . (2020) „Korzenie i źródło. Hannah Arendt i Roger Scruton o genezie totalitaryzmu (w Conradowskim kontekście)”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (37), s. 105–118. doi: 10.14746/pspsl.2020.37.7.