Bruni, R. i Ślarzyńska, M. (2020) „Gustaw Herling e Elémire Zolla: tracce di un’amicizia”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (39), s. 13–38. doi: 10.14746/pspsl.2020.39.2.