Pietrych, K. . (2020) „Włoskie inicjacje Aleksandra Wata”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (38), s. 157–179. doi: 10.14746/pspsl.2020.38.7.