De Carlo, A. F. (2020) „Studies on The Divine Comedy by Józef Ignacy Kraszewski and the Beginnings of Polish Dante Studies (1820–1870)”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (39), s. 139–166. doi: 10.14746/pspsl.2020.39.8.